Lịch trình Miami Open 2021

Vòng sơ loại: 23/3

Vòng 1 đơn nữ: Ngày 23, 24/3

Vòng 1 đơn nam: Ngày 24, 25/3

Vòng 2 đơn nữ: Ngày 25, 26/3

Vòng 2 đơn nam: Ngày 26, 27, 28/3

Vòng 3 đơn nữ: Ngày 28/3

Vòng 3 đơn nam: Ngày 29/3

Vòng 4 đơn nữ: Ngày 29/3

Vòng 4 đơn nam: Ngày 30/3

Vòng tứ kết đơn nữ: Ngày 30, 31/3

Vòng tứ kết đơn nam: Ngày 31/3, 1/4

Vòng bán kết đơn nữ: Ngày 1/4, 2/4

Vòng bán kết đơn nam: Ngày 2/4

Chung kết đơn nữ: Ngày 3/4

Chung kết đơn nam: Ngày 4/4